2 Item(s)

fullstack developer

lập trình front end và back end website

Đánh giá chất lượng học tập ZendVN.com

Trong suốt quá trình tìm kiếm chương trình học tập phù hợp cho bản thân, mình tìm thấy ZendVN - anh Lưu Trường Hải Lân. Mình biết đơn vị này từ 3 năm trước, nhưng mãi bây giờ có cơ hội học thử. Mình học thử khóa "Quản lý mã nguồn với GIT" được chia sẻ miễn phí trên Youtube.

khan-academy

Hoàn thành kiến thức nền tảng Computer programming - Khan Academy

Mình đã biết Khan Academy cách đây 2 năm khi tìm kiếm khóa học MOOC trên internet. Lúc đó mình học thử và chưa chú ý lắm. Mãi đến 26/04/2020 khi nhận được học bổng Javascript Language For Future - Funix , mình bắt đầu học với Funix - dựa trên nền tảng Khan Academy. Chuỗi ngày học tập khiến…